Fons als auditor van jouw marketing of fondsenwervingsprogramma

 

Elk beleid, ook op het gebied van marketing, communicatie of fondsenwerving, vraagt van tijd tot tijd om beoordeeld te worden op zijn effectiviteit. Draagt het nog steeds optimaal bij aan de organisatiedoelstellingen? Is het toekomstbestendig? Zien we niets over het hoofd? Zijn de activiteiten en  de inkomsten versus de kosten nog steeds goed in balans?  Laat ik bij dat type vragen nou opveren. Met tientallen audits over de afgelopen jaren, voor de meest uiteenlopende organisaties, beschik ik over het vermogen daarop adequaat te antwoorden  en -waar nodig- richting aan te geven.

 

Fons als interim directeur, bijvoorbeeld  bij Make-A-Wish: 75% inkomstengroei in twee jaar

 

De inkomsten van Make-A-Wish Nederland, wensvervuller van de liefste wens van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte, waren onverwacht fors gedaald met 35%.  De analyse: Enerzijds was er de afhankelijkheid van bepaalde inkomsten, anderzijds brachten de landelijke en regionale vrijwilligers onvoldoende rendement, ondanks hun enorme inspanning.

 

Mijn antwoord: De organisatie sterk vereenvoudigen; de afdelingen marketing en HR opnieuw opzetten. Het leidde tot een betere doorstroming van ideeën. De fondsenwerving werd opnieuw ingericht, want  de daling van de inkomsten moest gestopt worden. De maatregelen zorgden voor meer dan dat: 75% groei aan inkomsten in twee jaar na de ingrepen en een waarderingscijfer 8 van de vrijwilligers. En - nu komt het - zonder de omvang van de organisatie uit te breiden. In hoeveel tijd ik die klus klaarde met de mensen van Make-A-Wish? In vier maanden stond alles weer op de rit.

 

Fons als voorzitter van Nederland Filantropieland (NLFL)

 

Vanaf 2011 als vicevoorzitter en na 2015 als voorzitter heb ik het oudste kennisinstituut voor goede doelen in Nederland helpen transformeren naar een moderne en open branchevereniging. Daar zijn in 2016 belangrijke stappen ingezet, onder de nieuwe naam Nederland Filantropieland en een nieuw internetplatform. Rondom thema’s als Ontmoeten, Ontwikkelen en Vertegenwoordigen worden activiteiten ontwikkeld waarmee betaalde en onbetaalde medewerkers gevoed worden met de laatste kennis en geïnspireerd worden door nieuwe werkcontacten. NLFL draagt zorg voor de meest gunstige omstandigheden voor fondsen- en ledenwervende instellingen. Bijvoorbeeld door het optuigen van een nieuws stelsel van normen en toezicht, gedragscodes en het bieden van inkoopvoordelen. NLFL telt momenteel ca. zevenhonderd leden en drijft voor een belangrijk deel op de vrijwillige inzet en bijdragen van leden. Per 1 mei 2020 maakt Nederland Filantropieland onderdeel uit van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en zit mijn missie erop! 

 

Wil je meer weten over mijn CV? Kijk hier!

 

"Als je lekker in je comfort-zone wilt blijven hangen, moet je vooral Fons niet inschakelen! Met Fons haal je actie in huis. Hij verbindt zich met jou, je ambities en je vragen. En hij daagt je uit om oplossingen te vinden in richtingen waar je zelf niet zo snel zou zoeken."

Jos de Wit, Chief Marketing Officer Wereld Natuur Fonds

 

Zit jij met een vraagstuk in je organisatie? Bel me dan even 06 5470 8578p